Po statističnih podatkih se več sto milijard dolarjev letno, na svetovnem nivoju, porabi za potovanja, kar uvršča turizem na tretje mesto kot izvozni produkt. Osnovna ideja je urediti varnost otroških igrišč in športno rekreacijskih objektov.

Trenutno zagotavljanje in predvsem poznavanje zahtevane varnosti na zgoraj omenjenih dejavnostih je na nizkem nivoju. Ponudniki storitev do določene mere izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve, ki pa v primeru poškodb niso zadostne pri reševanju odškodninskih zahtevkov.


Sistem bSafe v prvi vrsti pomaga ponudniku storitev s potrebnimi informacijami kako zagotoviti ustrezno varnost in kakšne kompetence morajo imeti izvajalci, da zagotovijo varnost obiskovalcev. Z uporabo sistema bSafe dobijo zavarovalnice informacije o standardih in varnostnih zahtevah, ki omogočajo lažje oblikovanje zavarovalnih premij. Vse skupaj poskrbi za večjo varnost uporabnikov storitev in znižanje stopnje tveganja pred poškodbami ter izplačevanje premij iz naslova odškodnin. Naše vodilo:
Višja stopnja varnosti - manj poškodb.

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Evropski strukturni in investicijski skladi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski pojetniški sklad

bSafe za manjše in večje uporabnike

Paketi


19*
Mesec

  • 1 dejavnost
  • do 7 uporabnikov

45*
Mesec

  • 4 dejavnosti
  • do 18 uporabnikov

69*
Mesec

  • 9 dejavnosti
  • do 38 uporabnikov
*Vse cene vključujejo DDV.

Poiščite nas


Cankarjeva ulica 1

3000 Celje

+386 41 274 950

info@avatur.eu

www.avatur.eu

ID: 61485136

Matična številka: 8092303000

TRR: SI56 2900 0005 2502 853